Martin Kuivallik

Martin Kuivallik

Pikva küla elanik, riigiteenistuja, külavanem, vabatahtlik riigikaitsja. Sooviksin anda uut hoogu vallas juba tegutsevale külavanemate ümarlauale, et veelgi paraneks koostöö ning infovahetus vallamaja ja külakogukondade vahel, aidata kaasata sellesse tegevusse ka külad kus eestvedajat veel ei ole, leida paremaid võimalusi külakogukondade toetamiseks vallavalitsuse eelarvest ning panustada oma telekommunikatsiooni-valdkonna kogemustega Digitee projekti kiiresse ja kvaliteetsesse elluviimisesse meie vallas.