Hea, Anija valla rahvas! 

Minu siiras tänu ja lugupidamine valimistel antud toetuse eest! Mõistan ja usun, et teie antud hääled on ennekõike tunnustus viimase nelja aasta tööle Anija vallavanemana. Neid muutusi ja arenguid olen ma saanud ellu viia vaid koostöös heade kolleegidega vallavalitsuses ja partneritega volikogus. Meie valla suurim edasiviiv jõud on tublid ja aktiivsed inimesed! Tänud kõigile kogukondadele, vabaühendustele ja kohaliku elu liidritele, kes te olete andnud oma panuse valla ettevõtmistes ja elukeskonna parandamisel. Selle suure tunnustusega kaasneb ka väga tõsine vastutus, mida olen valmis kandma. Valimiste eel võetud eesmärgid ootavad elluviimist! Üheskoos teiega, head vallaelanikud!

 Lugupidamise ja tänutundega

Arvi Karotam

Tänan kõiki, kes andsid minule ja meie valimisliidule oma toetushääle!

Sellist usaldust ja häältearvu ei osanud mina tõesti oodata. Olen veendunud, et see number, mis seisab minu nime taga on hinnang Aegviidu vallavalitsuse senisele tööle. Kõike seda, mis on tehtud, oleme me teinud meeskonnatööna, kõik on andnud oma panuse ja pingutanud nende eesmärkide täitumise nimel. Minu õnn on olnud see, et mul on olnud suurepärane meeskond. Olen kindel, et uus volikogu on ühendvalla arengule orienteeritud. Need inimesed on pärit meie endi seast ja tegutsevad oma kodukoha nimel. See tagab laiapõhjalise juhtimise ja erinevate piirkondade ühtlase arengu. 

Aitäh Teile kõigile ja ehitame edasi!

Riivo Noor

Programm

Põhieesmärk

Anija valla rahvas on eluga rahul ja rahva arv kasvab, elukeskkonda on  turvaline, valda juhitakse asjatundlikult, üksmeelselt ja läbipaistvalt.

Elukeskkond
1. Valla teed:
• kruusateed on mustkatte all
• on rajatud uusi kergliiklusteid
2. Alustatud elamuarenduste jätkamine ja uuselamuarendused
3. Tänavavalgustus on säästlik ja nutikas
4. Ühisveevärk ja kanalisatsioon on ehitatud
5. Kiire internetiühendus kogu valla territooriumil
6. Kehra tervisekeskus on uuendatud ja toimib Aegviidu filiaal
7. Ühinenud valla üldplaneering on ajakohastatud
8. Toetame kodanikualgatusi:
• Anija Lüliti taaskorraldamine
• Kehra Gümnaasiumi õueala uuendamine
• Kehra vana katlamaja uuskasutus
• Kehra turu väljaehitamine
• Aegviidu kesktänava ümbruse pargiala loomine
• Skatepargi rajamine
9. Bussiliinide ja rongide sõidugraafikud on ühildatud
10. Valda on rajatud jäätmejaam
11. Ettevõtluse soodustamine

Haridus
1. Toimivad ja arenevad lasteaiad ning koolid:
• Kehra gümnaasium on oma piirkonna parim
• Toimivad ja arenevad Alavere ja Aegviidu koolid
2. Toetame mitmekülgset huvitegevust ja huviharidust

Sotsiaalteenused
Toimiv ja hooliv sotsiaaltöö kogu valla territooriumil.

Kultuur ja sport
1. Restaureerime Anija mõisa peahoone ja kohandame aida kontserdimajaks
2. Vabadussõja murdelahingute muuseum Kehra raudteejaama
3. Aegviidu tervisespordikeskuse rajamine
4. HC Kehra ja teiste spordiklubide toetamine
5. Asukoht ja projekt valla uuele kultuurikeskusele
6. Toimivad ja arenevad valla rahvamajad ja raamatukogud
7. Terviseradade võrgustiku jätkuv areng.

Eesmärgid

Kõige olulisem eesmärk eelolevateks aastateks on tagada Anija vallas elavate inimeste rahulolu oma elukeskkonna, saadaolevate teenuste ja valla juhtimisega!

Võrreldes olukorraga neli aastat tagasi on palju muutunud ja muutumas. Aegviidu ja Anija ühinemise kaudu saab valla juhtimisse kaasata parimad oskused ja teadmised ning seda tulebki teha. Ainult usalduslikult ja ladusalt, ülesandeid ja rolle ratsionaalselt jagavalt, planeerivalt tegutsevalt ja asjatundlikult teenindavalt saame tagada valla juhtimise, millega elanikud rahul on!

Olenemata elukohast Anija vallas peab inimestel olema kindlustunne, et kõige väiksematel lastel oleks koht mugavas ja arendavas lasteaias, et kooliealised saavad hea hariduse hoolivas koolis, et arenev seltside, klubide ja huvikoolide võrgustik pakub huvide- ja võimetekohaseid tegevusi. Hajaasustus tingib koolibusside ratsionaalse kasutamise ja loob turvatunde peredele.
Elamistingimuste parandamiseks on meile olulised tegevused, mis seotud uuselamuarendustega ja olemasolevatele elamutele tänapäevasemate tingimuste loomisel – vee- ja kanalisatsioonivõrkude järjekindel laiendamine, teede arendus ja korrashoid, tänavavalgustus, kiire internetiühendus.

Tervishoiu ja sotsiaaltöö ladus korraldamine kogu valla territooriumil on tõsine ja väärikas väljakutse. Kehra tervisekeskuse loomine ja sisustamine, selle Aegviidu filiaali rakendamine, hooliv ja aitav tegutsemine kõigi hooltvajavatega.

Anija vald saab ja peab olema tuntud oma kultuuri- ja sporditegevuse ning rajatiste ja keskkonna tõttu. Siin palju tehtud ning palju eelolevatel aastatel teha – Anija Mõis, Aegviidu spordihoone, Vabadussõja muuseumi loomine Kehra raudteejaama, Aegviidu jaamadepoo korrastamine, matka-, suusa- ja kergliiklusteed.

Meie vallal on pealinnaga hea rongiühendus, selle eelise 100%-line kasutamine ühilduvate bussiliinide korraldamisega on vallajuhtide kätes.